For information om hvordan du kan blive en del af Gema-tec, Klik her.


Forside > Supervision og installation

Supervision og installation.

Vi tilbyder installationstjenester med vores skræddersyet hold af svejsere, montører og mekanikere, der matcher dine specifikke behov.


Vores besætning leverer en professionel og sikker installation hver gang.

Til montagepladser og arbejdshold leverer vi supervision og kontrol af hvert trin i installationsprocessen, herunder idriftsættelse, oplæring og service.

Vores svejsere og montører har certifikater inden for svejsning og varmt arbejde. De har stor erfaring inden for stålkonstruktioner, installation af mekanisk udstyr og andre komplekse installationer i en lang række brancher.

Vi tilbyder følgende ydelser:

  • Administration af montagepladser
  • Supervision af mekanisk installation
  • Montører og svejsere
  • Service og vedligehold
  • Levering og montering af Vore egne producerede reservedele
  • Løft og placering af tungt udstyr

Forståelse hele vejen.

Rotation mellem værksted og montage

Vores ansatte hos Gema-tec A/S kommer igennem oplæring både på vores maskin- og reservedeles værksted samt div. montagepladser, dette sikrer forståelse for funktioner af de maskiner og dele som bliver monteret og serviceret hos vores kunder.


COPYRIGHT © 2023 GEMA